fbpx
Oldal kiválasztása

Általános szerződési feltételek

I. Szerződési feltételek

Jelen szerződés hatályos ettől az időponttól: 2021.10.01. Általános szerződési feltételek (ASZF) a fiatalarc.hu (a továbbiakban “Fiatalarc”) weboldal használati és termék-, illetve szolgáltatás megrendelési feltételeiről.

II. Webáruház üzemeltető:

Név: Polgár Enikő egyéni vállalkozó
Székhely, postacím: 1143 Budapest, Rákosfalva park 4. 9/95
E-mail: polgar.eniko@fiatalarc.hu
Honlap: fiatalarc.hu
Adószám: 57288189-1-42
Nyilvántartási szám: 55901585
A forgalmazó alanyi áfamentes tevékenységet folytat, áfát nem számol fel.
A forgalmazó kisadózó (KATA)

III. Online Bankkártyás fizetés

Az online bankkártyás fizetések a Paylike rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A megrendelt terméket az Ügyfél a következő módokon fizetheti ki:
1. bankkártyás fizetéssel a Paylike rendszerén keresztül
A számlát a vásárlás után e-mailben küldjük ki.

IV. Online termékek díjának fizetése átutalással

Az fiatalarc.hu oldalon lévő termékek díja átutalással is fizethető. Megrendeléskor a teljes díj fizetendő, a mindenkori ajánlat szerint. Az ajánlat – a termék aloldala – egyértelműen tartalmazza a díjat.  Az átutalás az a következő bankszámlaszámra utalandó a rendelésszám, név megjelölésével:
Polgár Enikő E.V
Magnetbank
16200151-18562738

 

V. A megrendelés folyamata

A weboldalon kezdeményezett megrendelés, azaz az “Elolvastam és elfogadom a felhasználási és rendelési feltételeket” bejelölése, és a “Megrendelés elküldése” gombra való kattintás elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet hatálya alá tartozik.A termék kosárba helyezésével, majd a pénztár oldalon a megrendelés elküldésével a felhasználót fizetési kötelezettség terheli.

A weboldalon csak regisztrált felhasználók vásárolhatnak, a regisztrációs folyamat nem különül el a megrendelési folyamattól, azaz a webáruház rendszer a megrendeléskor megadott e-mail cím alapján automatikusan generál egy felhasználónevet és egy jelszót, melyek együttes használatával a vásárló beléphet saját fiókjába, ahol láthatja az adott időpontig leadott teljesített megrendeléseinek listáját, és a megrendelt termékek, és a megrendelt szolgáltatásokhoz kapcsolódó tartalmakat. A belépési azonosítókat harmadik személynek kiadni, anyagi ellenszolgáltatásért átadni szigorúan tilos, az a felhasználó, aki ezt a tiltás ellenére megteszi, az összes addigi megrendelése összértékének tízszeresét tartozik 3 banki napon megfizetni az üzemeltetőnek.

A felhasználói jelszó és a felhasználónév automatikus generálása után a webáruház szoftver emberi beavatkozás nélkül küld értesítőt a vásárlónak. A felhasználónév később nem változtatható meg. A jelszóhoz sem az üzemeltetőnek sem a forgalmazónak nincs hozzáférése. A jelszó megváltoztatása, és elveszett jelszó újragenerálása emberi beavatkozás nélkül, szoftveresen történik, ezt kizárólag a felhasználó kezdeményezheti fiókjába belépve, vagy a belépési űrlap alsó sorában látható “Elfelejtett jelszó” linkre kattintva.

Az üzemeltető fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására.

A webáruház az oktatóanyagokat elektronikus formában szállítja, azaz a  konzultációhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumetumokat vagy egyéni elektronikus tartalmakat befizetés után kapja meg a megrendelő, ugyanez az egyedi letöltési link befizetés után megtalálható vásárláskor / regisztrációkor létrehozott felhasználónév és jelszó segítségével elérhető “fiókom” oldalon.

Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos megrendeléseket, indoklás nélkül elutasítsanak.

A termék szerzői jogvédelem alatt áll. A termékről tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, fájlmegosztó portálokra feltölteni. Tilos saját, hasonló (arcjógával/Arcjóga Magazinnal/kurzussal/workshoppal kapcsolatos bármilyen jellegű) terméket, szolgáltatást létrehozni a termék alapján. A termék megrendelésével a megrendelő nem jogosult a terméket továbbértékesíteni.

Másolat, átdolgozás, jogszerűtlen használat, fájlmegosztóra való feltöltés, bármilyen visszaélés, továbbértékesítés vagy a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértés elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult a termék mindenkori teljes árának 200 (kettőszáz)-szeresét tartozik azonnali hatállyal megfizetni az üzemeltetőnek.

VI. A megrendelőre vonatkozó feltételek

A megrendelő regisztrációkor / vásárláskor köteles valós adatokat megadni. Megrendelő lehet 18. életévét betöltött cselekvőképes személy, vagy gazdálkodó szervezet képviselője.

A webáruház fizetési módjai: online bankkártyás fizetés és átutalás.

VII. Elállási jog

A megrendelt termék nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősül, melynek megrendelése esetén a vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát. Lásd: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 14/m: “A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.”  A megrendelésekre az internetes vásárlások általános szabályai vonatkoznak. A forgalmazó nem kínál pénz visszatérítési opciót. Amennyiben a termék hozzáférési linkje kiküldésre került,nincs lehetősége elállni a szerződéstől és visszakérnie a befizetett összeget, mert a termék ebben az esetben már általa hozzáférhetővé vált. A forgalmazó általános számítógép használat és kezelési kérdésekben nem nyújt ügyfélszolgálati segítséget.

VIII. Jótállás

Üzemeltető nem forgalmaz a kötelező jótállás körbe tartozó tartós fogyasztási cikket így nem jótállásra köteles.

IX. Kellékszavatosság

A forgalmazott oktatóanyagok online nézhetőek. Ha az üzemeltető hibájából nem lehetséges a lejátszás, üzemeltető szavatol, hogy a problémát elhárítja és a tartalmakat hozzáférhetővé teszi.

X. Termékszavatosság

A forgalmazott oktatóanyagok online nézhetőek. Ha az üzemeltető hibájából nem lehetséges a lejátszás, üzemeltető szavatol, hogy a problémát elhárítja és a tartalmakat hozzáférhetővé teszi.

XI. Panaszkezelés

Írásban az üzemeltetőnél: polgar.eniko@fiatalarc.hu e-mailcímre küldött levélben lehetséges. A panaszt 8 munkanapon belül kivizsgáljuk és orvosljuk.

Ha a vásárló nem elégedett a panaszkezeléssel, Keresse fel a vállalkozás székhelye szerinti Békéltető Testületet:

Budapesti Békéltető Testület:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap cím : bekeltet.bkik.hu

XII. Felelősség kizárása

Az oktatóanyagban bemutatott (és személyes szakértői konzultáció során szóban átadott) technikák kizárólag személyes tapasztalatok átadásának minősülnek. Valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. A forgalmazó semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel, az olyan károkért (esetleges negatív következményekért, veszteségekért, költségekért) amelyek az oktatóanyagban bemutatottak megvalósítása közben, vagy megvalósításra való törekvése közben keletkezhetnek.

A fiatalarc.hu weboldalon látható tartalmak edukációs és információs célt szolgálnak. Az oldal használatával és az ingyenes arcjóga anyagokra való feliratkozással és/vagy vásárlással megrendelő tudomásul veszi, hogy az arcjógával kapcsolatos sikered kizárólag saját erőfeszítésein múlnak, és saját helyzetétől és számos más körülménytől függnek, amelyekre nincs ráhatásunk.

XIII. Záró rendelkezések

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el. Ezt a megrendelő a távollévők között kötött szerződés szabályai szerint, azaz az “Elolvastam és elfogadom a felhasználási és rendelési feltételeket” bejelölésével, és egyidejűleg a “Megrendelés” gombra való kattintással elfogadja.

XIV. Adatkezelési tájékoztató termékmegrendelés esetén:

A termékmegrendelés esetén első lépésben csak a kapcsolattartási adatokat kell megadni. Ebben a lépésben opcionálisan bejelölhető az “Az adatkezelési tájékoztatót megismertem és elfogadom. Hozzájárulok, hogy a megrendelésemmel kapcsolatban e-mailt kapjak a fiatalarc.hu-tól.” nyilatkozat.  A jelölődobozok felhasználó általi bejelölése esetén a megadott adatokat a “Fiatalarc” adatkezelési tájékoztatója szerint kezeljük