fbpx

Általános szerződési feltételek

 1. Szerződési feltételek

Jelen szerződés hatályos ettől az időponttól: 2023.09.23. Általános szerződési feltételek (ASZF) a fiatalarc.hu (a továbbiakban “Fiatalarc”) weboldal használati és termék-, illetve szolgáltatás megrendelési feltételeiről.

 1. Webáruház üzemeltető:

Név: Polgár Enikő egyéni vállalkozó
Székhely, postacím: 1144 Budapest, Rákosfalva park 4. 9/95
E-mail: polgar.eniko@fiatalarc.hu
Honlap: fiatalarc.hu
Adószám: 57288189-1-42
Nyilvántartási szám: 55901585
A forgalmazó alanyi áfamentes tevékenységet folytat, áfát nem számol fel.

 1. Online Bankkártyás fizetés

Az online bankkártyás fizetések a Stripe rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A megrendelt terméket/szolgáltatást/előfizetést az Ügyfél kizárólag bankkártyás fizetéssel a Stripe rendszerén keresztül fizetheti ki.
A számlát a vásárlás után e-mailben küldjük ki.

 1. A megrendelés folyamata

A weboldalon kezdeményezett megrendelés, azaz az “Elolvastam és elfogadom a felhasználási és rendelési feltételeket” bejelölése, és a “Megrendelés elküldése” gombra való kattintás elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet hatálya alá tartozik. A termék kosárba helyezésével, majd a pénztár oldalon a megrendelés elküldésével a felhasználót fizetési kötelezettség terheli.

A regisztrációs folyamat nem különül el a megrendelési folyamattól, azaz a webáruház rendszer a megrendeléskor megadott e-mail cím alapján automatikusan generál egy felhasználónevet és egy jelszót, melyek együttes használatával a vásárló beléphet saját fiókjába, ahol láthatja az adott időpontig leadott teljesített megrendeléseinek listáját, és a megrendelt termékek, és a megrendelt szolgáltatásokhoz kapcsolódó tartalmakat. A belépési azonosítókat harmadik személynek kiadni, anyagi ellenszolgáltatásért átadni szigorúan tilos, az a felhasználó, aki ezt a tiltás ellenére megteszi, az összes addigi megrendelése összértékének tízszeresét tartozik 3 banki napon megfizetni az üzemeltetőnek.

A felhasználói jelszó és a felhasználónév automatikus generálása után a webáruház szoftver emberi beavatkozás nélkül küld értesítőt a vásárlónak. A felhasználónév később nem változtatható meg. A jelszóhoz sem az üzemeltetőnek sem a forgalmazónak nincs hozzáférése. A jelszó megváltoztatása, és elveszett jelszó újragenerálása emberi beavatkozás nélkül, szoftveresen történik, ezt kizárólag a felhasználó kezdeményezheti fiókjába belépve, vagy a belépési űrlap alsó sorában látható “Elfelejtett jelszó” linkre kattintva.

Az üzemeltető fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására.

A webáruház az oktatóanyagokat elektronikus formában szállítja, azaz a  konzultációhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumetumokat vagy egyéni elektronikus tartalmakat befizetés után kapja meg a megrendelő, ugyanez az egyedi letöltési link befizetés után megtalálható vásárláskor / regisztrációkor létrehozott felhasználónév és jelszó segítségével elérhető “fiókom” oldalon.

Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos megrendeléseket, indoklás nélkül elutasítson.

A termék szerzői jogvédelem alatt áll. A termékről tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, fájlmegosztó portálokra feltölteni. Tilos saját, hasonló (arcjógával/Arcjóga Magazinnal/kurzussal/workshoppal kapcsolatos bármilyen jellegű) terméket, szolgáltatást létrehozni a termék alapján. A termék megrendelésével a megrendelő nem jogosult a terméket továbbértékesíteni.

Másolat, átdolgozás, jogszerűtlen használat, fájlmegosztóra való feltöltés, bármilyen visszaélés, továbbértékesítés vagy a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértés elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult a termék mindenkori teljes árának 200 (kettőszáz)-szeresét tartozik azonnali hatállyal megfizetni az üzemeltetőnek.

 1. Előfizetéses termékek díjának fizetése

Az előfizetéses tartalmak díja kizárólag online, bankkártyával fizethető. A díjlevonás a Stripe  kártyaelfogadó rendszerén keresztül lehetséges. Banki átutalással előfizetéses termék nem rendelhető meg. Megrendeléskor az első időszak díja fizetendő, a mindenkori ajánlat szerint. Az ajánlat egyértelműen tartalmazza az első időszak díját és minden következő időszak díját is. A következő időszak díját a vásárló által a Stripe rendszerén megadott bankkártyáról automatikusan levonja a rendszer. Havi díj esetén a megrendelés napjától számított 30. napon, hat havi díj esetén a megrendelés napjától számított 180. napon történik a levonás.

A havidíjas csomag 30 nap, a féléves 180 nap hozzáférést biztosít.

 1. Kuponok jogosultsága

A kuponok használata jogosultsághoz (pl. más termék korábbi megvásárlása, törzsvevői státusz, más termékünk előfizetése) kötött, és minden arra jogosultnak kiküldjük e-mailben. Ha valaki olyan kupont használ fel, amire nem jogosult, akkor a termékhez való hozzáférést korlátozzuk addig, amíg a teljes termékdíjat nem rendezi.

 1. A megrendelőre vonatkozó feltételek

A megrendelő regisztrációkor / vásárláskor köteles valós adatokat megadni. Megrendelő lehet 18. életévét betöltött cselekvőképes személy, vagy gazdálkodó szervezet képviselője.

A webáruház fizetési módjai: kizárólag online bankkártyás fizetés

 1. Elállási jog

A megrendelt termék nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősül, melynek megrendelése esetén a vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát. Lásd: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 14/m: “A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.”  A megrendelésekre az internetes vásárlások általános szabályai vonatkoznak. A forgalmazó nem kínál pénz-visszatérítési opciót. Amennyiben a termék hozzáférési linkje kiküldésre került, a vásárlónak nincs lehetősége elállni a szerződéstől és visszakérnie a befizetett összeget, mert a termék ebben az esetben már általa hozzáférhetővé vált. A forgalmazó általános számítógép használat és kezelési kérdésekben nem nyújt ügyfélszolgálati segítséget.

 1. Jótállás

Üzemeltető nem forgalmaz a kötelező jótállás körbe tartozó tartós fogyasztási cikket így nem jótállásra köteles.

 1. Kellékszavatosság

A forgalmazott oktatóanyagok online nézhetőek. Ha az üzemeltető hibájából nem lehetséges a lejátszás, üzemeltető szavatol, hogy a problémát elhárítja és a tartalmakat hozzáférhetővé teszi.

 1. Termékszavatosság

A forgalmazott oktatóanyagok online nézhetőek. Ha az üzemeltető hibájából nem lehetséges a lejátszás, üzemeltető szavatol, hogy a problémát elhárítja és a tartalmakat hozzáférhetővé teszi.

 1. Panaszkezelés

Írásban az üzemeltetőnél: polgar.eniko@fiatalarc.hu e-mailcímre küldött levélben lehetséges. A panaszt 8 munkanapon belül kivizsgáljuk és orvosoljuk.

Ha a vásárló nem elégedett a panaszkezeléssel, Keresse fel a vállalkozás székhelye szerinti Békéltető Testületet:

Budapesti Békéltető Testület:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap cím : bekeltet.bkik.hu

 1. Felelősség kizárása

Az oktatóanyagban bemutatott (és személyes szakértői konzultáció során szóban átadott) technikák kizárólag személyes tapasztalatok átadásának minősülnek. Valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. A forgalmazó semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel, az olyan károkért (esetleges negatív következményekért, veszteségekért, költségekért) amelyek az oktatóanyagban bemutatottak megvalósítása közben, vagy megvalósításra való törekvése közben keletkezhetnek.

A fiatalarc.hu weboldalon látható tartalmak edukációs és információs célt szolgálnak. Az oldal használatával és az ingyenes arcjóga anyagokra való feliratkozással és/vagy vásárlással megrendelő tudomásul veszi, hogy az arcjógával kapcsolatos sikerei kizárólag saját erőfeszítésein múlnak, és saját helyzetétől és számos más körülménytől függenek, amelyekre nincs ráhatásunk.

 1. Záró rendelkezések

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el. Ezt a megrendelő a távollévők között kötött szerződés szabályai szerint, azaz az “Elolvastam és elfogadom a felhasználási és rendelési feltételeket” bejelölésével, és egyidejűleg a “Megrendelés” gombra való kattintással elfogadja.

ARCJÓGA BUTIK KLUBTAGSÁG

4.590 Ft/hó

Kártyás fizetés után azonnali hozzáférés

N

30 napos hozzáférés

N

Frissítések, új anyagok: 30 napig

N

Arcjóga Butik összes tartalma